Alle planlagte anleggsprosjekter i Eidskog

Ombygg av stasjon/trafo i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Utbedring av forfall på Fylkesveg 21 Kiviken-Harstad i Eidskog
7890 m. ÅDT 1 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.