Alle planlagte anleggsprosjekter i Stavanger

Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av 132 kV kraftledning i Stavanger
To 132 kV kraftledninger fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad transformatorstasjon, lengde 4,8-5,3 km. En 132 kV kraftledninger fra Harestad transformatorstasjon til Nordbø transformatorstasjon, lengde 15 km.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 200 boenheter.
Nybygg av transformatorstasjon i Rennesøy
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg.
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Utskifting av VA-ledning og nybygg av avløpspumpestasjon i Tasta bydel, Stavanger
Utskifting av eksisterende VA anlegg og bygging av ny avløpspumpestasjon.
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 100 boenheter.
Ny sykkelprioritert gate i Opheimsgata i Stavanger
850 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av nye VA-ledninger og oppgradering av gater i Stavanger
Prosjektet omfatter arbeider på: Johannes gate, Erfjordgata, Taugata, Øvre Haukeligate og Øvre Suldalsgate.
Utbedring av natursteinmur i Vestre Åmøy, Stavanger
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Utomhusarbeider ved domkirken i Stavanger
Entreprisen for utomhusarbeidene omfatter utvendige trapper og dekker. Det inngår bl.a. demontering av eksisterende elementer, reetablering og nyetablering av dekker, renner og trapper. I tillegg dskal det leveres møblering, skilting og falggstenger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 10 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.