Alle planlagte anleggsprosjekter i Sokndal

Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av fv. 44 fra Prestbru til toppen av Bjånesbakken (ca 800meter forbi krysset til PV1148 Tellenesveien).
Nett på Fv 44 Jøssingfjord kraftstasjon i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.