Alle planlagte anleggsprosjekter i Time

Utbedring av vei langs Fylkesveg 506 i Time
Hensikten med prosjektet er å utbedre eksisterende veg, samt trafikkfarlige og utrygge punkter/kryss, ved å bedre framkommeligheten og å gjøre vegen mer trafikksikker.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Time
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 7,6 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.