Alle planlagte byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av kontor og næring mm på Forus
Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. Breem Excellent.
Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Nybygg av studentvelferdssenter på universitetsområdet i Hillevåg bydel, Ullandhaug
Max BRA: 32.900 m2. Eksisterende bygg: 12.200 BRA. Studentvelferdssenter og et viktig samlingspunkt for alle på Campusområdet.
Nybygg av transformatorstasjon på Nord-Jæren, Stavanger
Bygges for 420 kV. Driftes på 300 kV.
Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og forsamlingslokale på Hillevåg i Stavanger
6 stk leilighetsblokk mellom 5-8 etasjer og 2 bygg med rekkehus (ca 20 boenheter) mellom 2-5 etasjer. Ca. 160 – 180 boliger, samt et mindre forsamlingslokale på 200-300 m2 BRA. Gnr/bnr: 20/619, 620, 621, 721.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av barneskole med bydelskulturskole og idrettshall i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass. BREEAM NOR nivå Very Good
Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 1
Trinn 1: 230-250 boliger og 5000 kvm næringsareal. Sørøst for Skråtårnet. Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.
Utvidelse av idrettssenter på sør-og østsiden av eksisterende stadionanlegg i Stavanger kommune
Legge til rette for en styrking av det eksisterende bydelssenteret ved Viking Stadion, gjennom å utvikle større kapasitet til idrettsrelatert senter på sør- og østsiden.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Stavanger
100-120 boenheter. Inntil 7 etasjer.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av butikk og handelshus i Kvernevik
Ca 5000 kvm forretning og ca 100 boliger.
Nybygg av allaktivitetshus i Hillevåg bydel, Stavanger
Det skal bygges skatehall, idrettshall og bydelshus. 7.000 m2 BTA og 7.000 m2 utendørsanlegg.
Nybygg av leiligheter i Stavanger
2-7 etasjer. Samarbeid mellom Obos Nye Hjem Rogaland og Veidekke eiendom.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Blokk D3 er planlagt bebygd med 36 leiligheter, i blokk D9 og D10 er det 27 leiligheter i hver blokk. I blokk D3 er det i 1. etasje avsatt fellesareal for sameiet som kan brukes til hjemmekontor og gjesterom.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av dagaktivitetssenter for multihandicappede på Mosvangen i Stavanger
Nytt Dagaktivitetssenter for multihandicappede og 8. avdelingsbarnehage på Mosvangen som ligger ved Mosvatnet i Stavanger Kommune. Bygningene skal etableres på to tomter som grenser hverandre. Breeam-NOR sertifisering på Outstanding.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av barneskole i Hafrsfjord
Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt. Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av blokk- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
68 boenheter i blokk og næring i 1.etasje. BBB1= 2.550 m2 BRA BBB2= 1.350 m2 BRA
Nybygg av leilighetsbygg i Jåttå, Stavanger, felt B5
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av bydelssenter i Madla bydel, Hafrsfjord
Gnr.38, bnr.389/502/451/932/3644/150/473/1421/1619. 3-6 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av boligområde i Stavanger
75 boliger fordelt på 33 leiligheter og 42 rekkehus.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Skal erstatte Hillevåg barnehage, 8 avd. Barnehagen skal bygges langs hovedvegen. Det skal settes opp en støyskjerm og på støyskjermen vil det settes opp solceller. Miljøsertifisering: BREEAM Outstanding og Svanenmerkt. Gnr/bnr: 57/1321, 57/1326 og 57/1653.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B4
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. B4= 17 rekkehus og 67 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boligområde i Stavanger
40-60 boenheter fordelt på rekkehus, flermannsboliger og blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger i bydel Hinna i Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 punkthus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.