Alle planlagte byggeprosjekter i Sokndal

Nybygg av leilighetsbygg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 55/21, 55/62 og 55/257. Forslagsstiller: Sentrumsgården, kontaktperson: Trond Midtbø. Planen er å ersette eksisterende bygg med ett nytt leilighetsbygg med moderne fasiliteter.
Nybygg av hotell ved Sogndalstrand i Sokndal
Soknadal Kommune eier en tomt på 10 da, som er regulert til hotell. Eiendommen ligger ca. 500 meter fra den fredete bebyggelsen på Sogndalsstrand. Eiendommen grenser til Lakseelva Sokna. En stor parkeringsplass er bygd ved tomten.
Nybygg av drikkevannsanlegg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 57/1, 4, 62, 71 mfl.
Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av fv. 44 fra Prestbru til toppen av Bjånesbakken (ca 800meter forbi krysset til PV1148 Tellenesveien).
Nybygg av omsorgsboliger for unge/avlastning mm i Sokndal
6 omsorgsboliger for unge, en kommunal avlastningsbolig, fellesareal, personalbase og næringsarealer.
Nett og bolting på Fv 4242 Sandbekk-Frøytlog i Sokndal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. 1730m.
Nybygg av boliger i Sokndal
Byggeklare tomter. 5 tomter gjenstår.
Rensk og bolt på Fv 40 Rekefjord i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 250m.
Ny råvannsledning i Sokndal
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord kraftstasjon i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord Fø i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, tørrsnø, stein. 50m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord I i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.
Nett og bolt på Fv 39 Indre Myssa i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.