Alle planlagte byggeprosjekter i Lund

Ny E39 Ualand-Bue
21 km. Ca. 57% veg i dagen, 7% bruer, 36% tunnel.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 4258 Rusdalsstranda
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 480m.
Tilbygg av omsorgsboliger i Moi
4-5 nye leiligheter.
Nybygg av rusboliger i Moi
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.