Alle planlagte byggeprosjekter i Klepp

Til- og ombygg av kommunehus og kirke i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 3
Totalt 37 boliger. 20 leiligheter og 17 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 2
Totalt 36 boliger. 20 leiligheter og 14 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av boliger på Orstad Kleppe, trinn 4
Totalt 30 boliger. 10 leiligheter og 20 rekkehus. Totalt skal det bygges 137 boenheter i området.
Nybygg av folkhelsehall i Klepp
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.
Nybygg av eneboliger på Klepp
Gnr/bnr: 45/639-644.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Riving og nybygg av barneskole i Klepp kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Klepp
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser. 3,6 km.
Nybygg av gravplass i Orstad
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.