Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensvang

Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 3.
Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 20.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Ombygg av sentrum på Lofthus
Gnr. 174 bnr. 188, 221, 93, 196, 36, 78, 25, 58, 18, 3, 38 og deler av bnr. 191 på Lofthus. Føremålet til detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for eit meir attraktiv sentrum på Lofthus. Det skal skje gjennom strandpromenade og offentleg parkareal kombinert med tilrettelagt areal for festivalar og arrangement, betre tilhøve for trafikk og parkering, samt leggje til rette for eit nytt kombinert bygg der det kan etablerast forretning, bustad og offentlege toalett.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Jondal
5 tomter gjennstår i del 1.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.