Alle planlagte byggeprosjekter i Sunnfjord

Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Tiltaket vil også sikre Buskredfonna, Kvitesvorsa, Bakkefonna, Steinløkkefonna og Sletteskredfonna. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Nybygg av bussanlegg i Førde i Sunnfjord
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Ombygg av Hafstad videregående skole til ungdomsskole i Sunnfjord kommune
Planlegging og ombygging av Hafstad vidaregåande skule til ungdomsskule. Avsette midlar til ombygging av spesialrom, nødvendige tilpassingar og oppgradering av uteområde.
Utbygging og tilpassing for barneskole i Førde
Flytte til Førde ungdomsskole.
Utbedring av rv 609, Askvoll-Førde
Prosjektet ligger på marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.
Nett på Fv 611 Redalslia I i Naustdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 720m.
Nybygg av vannkraftverk i Sunnfjord kommune
Bergselva Bygstad kraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å byggje Bergselva kraftverk i Bergselva. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 6,5 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 400 husstandar. Det er også søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Bergselva kraftverk, med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.
Nybygg av boligfelt i Førde
4 tomter gjenstår.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Terrenginngrep på Fv 610 Hestebeit/Geitemjølkgrova i Gaular
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 220m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Ombygging av legekontor i Sande
Div. ombygging legekontor Sande, Fysio/ergoterapi, Psykisk helse og rus.
Ombygg av kjeller til personalbase i Førde
Det er planar om å flytte personalbasen ved Førde bu- og miljøteneste, eining 3, til kjellaren. Då er det behov for ei ombygging av kjellaren.
Terrenginngrep på E39 Haugen i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype flom. 100m
Terrenginngrep på Fv 57 Saltkjelhammaren i Gaular
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Redalslia II i Naustdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 180m.
Terrenginngrep på Fv 91 Bruland i Høyanger
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak/nett på Fv 611 aust for Frammarsviktunnelen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Holmeset i Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Neset i Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 140 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep og nett på Fv 611 Vevringtunnelen aust Naustdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 70 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 611 Lauberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 422 Åmotsurene II i Gaular
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 422 Åmotsurene I i Gaular
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: jord, stein. 30 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrengtiltak på Fv 609 Ulltang i Førde
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av medisinrom ved omsorgssenter i Sande
Medisinrommet ved Sande omsorgssenter er lite og manglar avtrekk, som det er behov for ved lagring og tillaging av medisin. Det er og behov for å få eit større og meir funksjonelt medisinrom slik at det kan bli det arbeidsrommet det er tenkt å vere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.