Alle planlagte byggeprosjekter i Stryn

Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Rassikringstiltak på Rv 15 Morkfonna i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 30m. Kuvlert.
Elveforebygging og utbedring av bru i Stryn
Elvaforebygging Sunndøla/Hjelledøla. Prosjekt omfattar sikring av Sunndøla og Hjelledøla, samt utbetring av bru til Nygård
rassikring av Fv 724 Aksnesfonn i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype sørpeskred/flomskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 60 Tryvaneset-Lovik i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is,stein. 2000m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 722 Marsåbakkane i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 60 Vannberg i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 723 Avura i Stryn
Skredtype sørpeskred/flomskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 724 Strandafonna i Stryn
Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Støttemur på Fv 60 Tyvanestunnelen aust og vest i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Kloakksanering ved Strynelva i Stryn
Gjeld sanering av næring og bustad frå gbnr 57/175 ved gamlebrua til gbnr 57/86. Kloakk frå området går i dag på Stryneelva. Er etablert delvis ferdig pumpestasjon ved gbnr 57/228 som lyt ferdigstillast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.