Alle planlagte byggeprosjekter i Hyllestad

Nybygg av eneboliger i Hyllestad kommune
Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt.
Etablering av bredbånd i Hyllestad kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2024: Bremanger, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Luster, Modalen, Osterøy, Sogndal, Ullensvang, Vaksdal, Voss. Totalt verdi 66 Mnok.
Etablering av bredbånd i Hyllestad kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2024: Bremanger, Høyanger, Hyllestad, Kinn, Kvam, Luster, Modalen, Osterøy, Sogndal, Ullensvang, Vaksdal, Voss. Totalt verdi 66 Mnok.
Rassikringstiltak på Fv 607 Brostad i Hyllestad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 57 Trangegjelet i Hyllestad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 310 m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.