Alle planlagte byggeprosjekter i Bergen

Nybygg alternativt ombygg av politistasjon i Bergen
Justisministeren anslår at bygget kan stå ferdig på starten av 2030-tallet.
Ny- og ombygg av kontor, næring, lager, logistikk og industri i Godvik, trinn 2 m.fl.
Tomten er på 46 mål, og det totale arealet som skal bygges på næringsparken er på ca. 30.000 kvadratmeter. BREEAM-NOR Excellent.
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Utvidelse av barneskole i Bergen
2500 m2 BTA ombygg og 3000 m2 BTA nybygg. Ombygging av eksisterende bygg, et nybygg med undervisningslokaler og en basketballhall.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Rehablitering, ombygging og tilbygg av omsorgsboliger i Bergen
Planlegger mellom 8-12 hybler som midlertidig botilbud med personalbase.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Nybygg av boligområde i Ytre Sandviken
Området skal transformeres fra industri til boligområde. Tomteareal 10,150 kvm.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Ombygg til kontor i Bergen
Bevaringsverdig bygg. BREEAM In-Use. Inflytting årsskiftet 2026/2027.
Mindre vegarbeider i Vestland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Vestland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 540 Løvstakken i Bergen
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 2.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Nybygg av boligområde i Fana, Bergen
Området er på 15-20000 m3. Felt over bebyggelsen i Øvre-Titlestad. Per idag LNF regulert.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Oppgradering av transformatorstasjon i Bergen
Total prosjektkostnad for Fana og Litlesotra transformatorstasjon 300-375 MNOK.
Nybygg av klimahus for forskning og utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
Bygget skal huse en klimamodul, en psykologilab samt toalett, inngangsparti og teknisk rom.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Nybygg av rekkehus i Bergen
Nybygg av 10st rekkehus.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Ombygg av nærvarmeanlegg med varmepumper som henter varme fra sjø på Nygårdshøyden i Bergen kommune
Universitet i Bergen (UiB) er i gang med et prosjekt for ombygging av et nærvarmeanlegg som betjener 6 bygg på Nygårdshøyden med termisk energi. Eksisterende nærvarmeanlegg har i dag fjernvarme fra BKK som primær energikilde, dette skal konverteres til varmepumper som henter varme fra sjø. Prosjektet skal anskaffes som en generalentreprise, men vi er per i dag usikre på om varmepumpene skal anskaffes som egen entreprise, eller inngå i generalentreprisen. Formålet med markedsundersøkelsen er å gi oss som Oppdragsgiver et bredere beslutningsgrunnlag i vurderingen av hvordan vi skal håndtere prosessen videre. Målgruppen for markedsundersøkelsen er potensielle leverandører av varmepumper (entreprise), men også potensielle generalentreprenører.
Utvidelse og oppgradering av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Utvidelsen innebærer en økning fra 1.675 m2 til 2800 m2.
Rehabilitering av aldershjem i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Etablering av solcelleanlegg på videregående skoler i Bergen kommune
Handlingsplanen omfattar ei konkret liste på elleve prosjekt der fylkeskommunen ønskjer å installere solcelleanlegg. Målsettinga er å realisere desse innan utgangen av 2026. Etter EU28-Europeisk forbruksmiks vil denne investeringa gi eit samla redusert klimagassutslepp på om lag 8700 tonn CO2-ekvivalentar. Dette er prosjekta som er vurdert som best eigna å starte med: Bømlo vgs. Eid vgs. Fyllingsdalen vgs. Førde vgs. avd. Mo Knarvik vgs. avd. Juvik Måløy vgs. Nordahl Grieg vgs. Olsvikåsen vgs. Os vgs. Sandsli vgs. Årdal vgs.
Etablering av nettstasjon med transformator for elbilladeanlegg i Laksevåg, Bergen kommune
ST1 Norge AS har søkt anleggskonsesjon til å bygge og drive en nettstasjon med transformator som skal forsyne et planlagt elbilladeanlegg i Laksevåg i Bergen kommune i Vestland.
Etablering av ladestasjon for elbiler til Statsbyggs leietakere i Norge
Statsbygg ønsker å tilby el-ladepunkter til sine leietakere på eksisterende eiendommer. Gjelder hele Norge.
Etablering av paviljong for midlertidige arbeidsplasser ved inkluderingssenter i Bergen kommune
På Sydneshaugen er de plassert 2-etasjet paviljong som frem til 2023 ble brukt som midlertidig skolelokale. Det er besluttet å flytte deler av paviljongen til Landåssvingen 15 for å dekke behovet for arbeidsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.