Alle planlagte byggeprosjekter i Austevoll

Utvidelse av gravplass i Austevoll kommune
Austevoll sokneråd har meldt eit behov for utviding av gravplassar.
Utvidelse av gravplass i Austevoll kommune
Austevoll sokneråd har meldt eit behov for utviding av gravplassar.
Brannsikring av kirke på Møkster
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.