Alle planlagte byggeprosjekter i Årdal

Nybygg av vannkraftverk i Årdal kommune
Kraftverket vil kunne gi cirka 30 GWh strøm, som tilsvarer forbruket til 1500 husholdninger. Kraftverket vil bygges i fjell og utnytter en allerede utbygd infrastruktur i eksisterende reguleringsområde. Av landskapsendringer kan det bli aktuelt med veier for adkomst til kraftverket, samt deponering av tunnelmasser.
Overbygg på Fv 53 Midnestunnelen vest i Årdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Portal ved tunnel Fv 53 i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Midnestunnelen aust i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, stein. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Kolnåstunnelen vest i Årdal
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Geithus I i Årdal
Middels prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 80m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 53 Elv i Årdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Ombygg av SD-anlegg i samfunnshuset i Årdal
Styring varme, ventilasjon mm
Etablering av skillegardin i idrettshall i Øvre Årdal
Skillegardin for å mogleggjere fleirbruk
Etablering av skillegardin i idrettshall i Årdalstangen
Skillegardin for å mogleggjere fleirbruk

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.