Alle planlagte byggeprosjekter i Larvik

Nybygg av solkraftverk i Larvik
Solkraftverket er meldt med installert effekt 22 MWp og en forventet årsproduksjon på 24 GWh med et planområdet på 345 dekar. Eiendommene gnr./bnr. 4134/1 og 4134/4 Tiltaket er meldt med tilknytning til Dolven transformatorstasjon.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Nybygg av legevakt på Farreseidet i Larvik kommune
Gnr/bnr: 4067/15 og 4067/180. Legevaktsbygg i 2 etasjer med grunnflate ca 750 kvm + ambulansegarasje/garasjer.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, Larvik
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Innvendig oppgradering av helsehus til senter for veiledertjenester i Larvik kommune
Larvik kommune skal tilpasse første etasje i Larvik Helsehus til et senter for veiledertjenester ut mot innbyggerne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.