Alle planlagte byggeprosjekter i Lund

Nybygg av vindkraftverk i Lund og Sirdal kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Den største delen av det avgrensede prosjektområdet ligger i Sirdal kommune, i fjellområdet vest for Virak, inn mot kommunegrensen til Lund kommune. Den nord-østre delen av prosjektet ligger i Lund kommune. Rogaland og Agder fylke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.