Alle planlagte byggeprosjekter i Klepp

Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.
Nybygg av bofellesskap i Kleppe
Det vil vere behov for 2 nye bufellesskap for yngre personar med funksjonsnedsetting som er klar til å flytte heimanfrå. Dette er sjølveigarbustader, og det vert planlagd 7 bueiningar i kvart bufellesskap eventuelt med ein kommunal personalbase knytt til desse. Bygginga vil skje i samarbeid mellom kommunen og dei som skal eige bustadane, eller som eigne tiltak i privat regi.
Nybygg av bofellesskap for personer med funksjonsnedsetting i Kleppe
Nybygg av 4-6 kommunale utleigebustader som er samlokaliserte. Målgruppa er personar med funksjonsnedsetting. Det er ikkje planlagd personalbase i tett tilknyting til desse, men ambulante tenester.
Tilbygg av barnehage i Kleppe
12 nye barnehageplasser.
Reparasjon og utbedring av kulturhus og mindre parkeringsareal i Klepp Stasjon
Prosjektet omfatter; sprinkleranlegg, reparasjon og utbedring av fundament (lødd stein) mm, opprusting av mindre parkeringsareal for ca. 6-8 biler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.