Alle planlagte byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg og rehabilitering av undervisningslokaler i Haugesund
Totalentreprenør har opsjon for rehabilitering.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av transformatorstasjon i Haugesund
Søknaden omfatter bygging av ny transformatorstasjon på samme tomt som eksisterende stasjon. I tillegg søker Fagne om å fjerne gammelt koblingsanlegg og transformatorer.
Utbygging av avløpsnett i Haugesund
Utvidelse av kommunalt avløpsnett Nordbygdene inkludert pumpestasjon ved Førlandsvatnet.
Ombygging og fjerning av virveloverløp i Haugesund
Tidspunkt avhenger av Karmsundgata.
Oppgradering av pasientsignalanlegg ved sykehjem i Haugesund kommune
Fornying av pasientsignalanlegg ved fire sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.