Alle planlagte byggeprosjekter i Eigersund

Nybvgg av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.3CCA. Søkt produksjon 5,50 GWh.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1C2. Søkt produksjon 3,00 GWh.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1. Søkt produksjon 4,10 GWh.
Nybygg av småhus i Hestnes
9-15 boenheter.
Rehabilitering/ oppgradering eller nybygg av barneskole i Husabø
Dette prosjekt kommer etter Grøne Bråden skole.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for totalt 24 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 14-18 boenheter.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia II i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 50m.
Nett på Fv 32 Hettlandsheia i Eigersund
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.