Alle planlagte byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (178)
Nybygg av boliger og kontor i Oslo
60000-80000 m2.Verdenshavets hovedkontor.
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78. 191/168, 191/126.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger og næring i bydel Stovner i Oslo
Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Oppgradering av Hammersborg Torg i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Hammersborg Torg 1-3. Gnr/bnr: 208/279, 438.
Tilbygg og ombygg av næring på Skøyen i bydel Ullern, Oslo
4-7 etasjer. Engebrets vei 3-9 og Hoffsveien 21-23. Gnr/bnr: 31/140 og 31/372.
Nybygg av sykehjem og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
120-140 beboerrom. Grovt estimat BRA 12 000-15 000 m2. Arealen for næringsdelen er foreløpig ukjent.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
2 krafttransformatorer med ytelse på 300 MVA. Spenningsnivå: 420/132 kV. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning. Period 2024-2027.
Nybygg av barne-og ungdomsskole på Filipstad i bydel Frogner
Tidlig prosjekt. På Filipstad foreslås det en ny barneskole for 630 elever. I tillegg vurderes det at Den tyske skole kan leie seg inn på denne skolen. Skolen foreslås derfor bygget med fireparalleller. Denne skolen er forventet å stå ferdig i 2020. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Etablering av boliger i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber JM Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
E18 Vinterbro-Bjørvika, ombygging av dagens trasé
Kollektivprioritering. Investeringsbehov fram mot 2050.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Etablering av boliger og handel på Grorud, Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber Scala Grorud med en plan for videre utvikling av området. Totalt 1500 kvm, 60% boliger og 40% næring. 70-90 leiligheter, to eller flere hus.
Etablering av boliger og næring i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber Residential Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Etablering av kontor og boliger i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber St1 Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Nybygg av boliger og næring ved T-banestasjon på Smestad i Oslo
Hoffsveien 92 og Sørkedalsveien 90 A og B.
Rehabilitering av ungdomsskole i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2029.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Nybygg av politihøgskole i Oslo
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.
Riving av fabrikk og nytt tilbygg av kontor og næringsbygg i bydel Sagene, Oslo
Dagens tilbygg til bevaringsverdig slipeskivefabrikk ønskes revet.
Rehabilitering av kontor, forretning og konferanselokaler m.m. i Oslo
Eiendommen skal etter omfattende rehabilitering åpnes for allmenheten som konferanse, selskaps- og representasjonslokaler i tillegg til kontor- og forretninger.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Påbygg, rehabilitering og bruksendring av eiendom til servering og overnatting m.m. i Oslo sentrum
Storgata 20 og Stenersgata 4. Bruksendring fra kontor/forretning til overnatting/servering/kontor/forretning. I hovedsak er det planlagt endring av plan 1 og deler av plan U fra forretning til servering, øvrige etasjer i Storgata 20 til overnatting, og plan 2 og 3 i Stenersgata 4 til overnatting.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Rehabilitering av tak og fasade og utskiftning av vinduer og etterisolering av leilighetsbygg i Oslo
Rehabilitering av tak og fasader på Søren Jaabeksgate 3-4-6. Det skal samtidig gjennomføres utskiftning av alle vinduer, etterisolering av loft samt oppsett av nye boder i kjeller.
Nybygg av leiligheter og næring i Gamle Oslo
Gnr/bnr – 230/318 og 230/320
Riving og tilbygg av kontorbygg i bydel Sentrum, Oslo
Riving av dagens femte etasje for å bygge tre nye etasjer.
Ny- og ombygg av grendehus og leiligheter i bydel Grünerløkka i Oslo
Transformasjon av eksisterende bygg fra 1865 samt oppføring av nybygg på Grünerløkka i Oslo.
Nybygg av fotballhall over eksisterende gressbane i bydel Nordre Aker, Oslo
Tiltaket vil ha en størrelse på ca 4 130 m2 over én etasje, med en mønehøyde på ca 13,5 m og gesimshøyde på ca 6,7 m for hallen og ca 3,8 m for garderobebygget.
Etablering av modulbygg for midlertidige boliger i Oslo
Det skal tilknyttes allerede etablert infrastruktur for vann og avløp samt strøm. Det skal etableres nye fundamenter for begge modulbyggene. Det vil være en opsjon på mer estetisk kledning av modulene.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av transformatorstasjon i Oslo
Tidsperiode 2024-2027.
På- og ombygg av kontorlokaler i bydel St. Hanshaugen i Oslo
Påbygg av flere etasjer med kontorlokaler. Etablering av ny hovedinngang via City-passagen, for øvrig skal denne passasjen oppgraderes, blant annet med belysning og kunst.
Utvidelse av skole med en paralell i bydel Grorud, Oslo
Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Ombygging av eldresenter till leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging av 2. etasje eldresent er til leiligheter/kontor og dagens moske i 2. etasje til en leilighet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.