Alle planlagte byggeprosjekter i Loppa

Om- eller nybygg av brannstasjon i Øksfjord
Det skal ses på muligheten for ombygging av eksisterende byggningsmasse, eller om det må bygges nytt.
Nye kommunale boliger i Øksfjord
Målet er å bygge 9 - 12 leiligheter eller en kombinasjon av leiligheter og minihus. Prosjektet krever en omregulering av tomten på Ystnes fra enebolig til leiligheter og en økning i lovlig bygge høyde. Dersom man vil bygge 12 leiligheter vil dette mest sannsynlig ha 3 etasjer.
Utbygging av Øksfjord indre havn
Det er jobbet frem et forslag til utbygging av Øksfjord indre havn, med hovedvekt på trygge og rolige fortøyningsanlegg for sjarkflåten. Dagens fortøyningsanlegg er i hovedsak lokalisert i molokroken mot nordvest, og består av sliten og delvis havarert betongbrygge for mindre båter. Hele havneområdet er svært urolig ved sørlig vind, og umuliggjør forsvarlig utbygging av liggekaier. Området må skjermes av en fast molo for å oppnå tilfredstillende rolighet. Det er stor pågang etter liggeplasser for sjarkflåten, både fra hjemmehørende og tilreisende som ønsker å drifte ut fra Øksfjord. Det finnes ikke tilstrekkelig båtplasser til lokale fiskere som er hjemmehørende i Loppa kommune.
Oppgradering av Rådhuset i Loppa kommune
Ombygging av resepsjonsområdet i 1. etasje, renovering av samtlige bad, riving av begge trappeoppganger, ny trappeoppgang, nye møterom, ny kantine og nye kontorlokaler, utskifting av elektriske anlegget.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Troms og Finnmark fylkeskommune
4 delkontrakter. Bredbåndsutbygging i kommuner i Troms og Finnmark fylkeskommune - tilskuddsprosjekt tildeling 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.