Alle planlagte byggeprosjekter i Lebesby

Nybygg av vindkraftverk i Lebesby kommune
Søkt produksjon 1800,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. Adamselv vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 83,2 km2, og anslås å kunne romme inntil 90 vindturbiner hver i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt vil bli omkring 600 MW og årlig produksjon omkring 1 800 GWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 110 000 husstander. Meldingen/planprogrammet omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter dessuten en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på Statnett sitt 132 kV anlegg i Adamselv eller Lebesby transformatorstasjon
Nybygg av vindkraftverk i Lebesby kommune
Skjøtningberg vindkraftverk meldes med et todelt planområde på totalt 30,5 km2 og anslås å kunne romme inntil 70 vindturbiner i størrelsesorden 6 MW med en navhøyde omkring 105 meter og en rotordiamater inntil 150 meter. Dette tilsvarer en totalhøyde på 180 meter. Total installert effekt omkring 420 MW og årlig produksjon omkring 1.560 GWh, tilsvarende årsforbruket til ca. 97.500 husstander, basert på et forbruk på 16.000 kWh per husstand.
Nybygg av vindkraftverk ved Kjøllefjord i Lebesby kommune
Prosjektet er planlagt med opptil 50 vindturbiner og en installert effekt på 350 til 400 MW, hvilket vil gi 1,2 til 1,4 TWh årlig ny fornybar kraftproduksjon. Kraften vil brukes lokalt til ammoniakkproduksjon og annen eksisterende og ny, grønn næringsvirksomhet, styrking av lokalnettet, samt bidra til den regionale kraftsatsningen. Driftsstart er anslått til 2030 – 2032
Nybygg av transformatorstasjon i Lebesby kommune
For ny 420 kV ledning Skaidi- Hammerfest. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.
Nettilknyting fra transformatorstasjon i Adamselv til sentralnettet i Finland for Davvi Vindkraftverk
Nettilknyting i Lebesby og Tana kommuner til Davvi vindkraftverk med 100 til 267 vindturbiner. Mellom 3 og 8 MW per turbin, samlet effekt ca 800 MW. Areal ca. 78 km2.
Rassikring/skredsikring for snøras på Fylkesveg 894 i Lebesby
Skredtype snø, løsmasse, skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.