Alle planlagte byggeprosjekter i Hasvik

Nybygg av vindkraftverk i Hasvik kommune
Søkt produksjon 900,00 GWh. Søkt effekt 220,00 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Dønnesfjord
Dønnesfjord II vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Hasvik og Hammerfest kommuner, Finnmark fylke. Søkt produksjon 625,00 GWh. Søkt effekt 180,00 MW. To alternative delområder vurderes i denne fasen, Bølefjellet (alt. 1) og Vardfjellet (alt 2), men det vil kun være aktuelt å omsøke ett av delområdene. Endelig valg av delområde vil bli tatt etter at konsekvensutredningen er gjennomført og man har god oversikt over fordeler og ulemper ved en utbygging i de to delområdene. Dønnesfjord Vindpark AS er et samarbeid mellom Vento Ludens og ENERCON.
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.