Alle planlagte byggeprosjekter i Gamvik

Nybygg av vindkraftverk i Gamvik/Lebesby
Søkt produksjon 2300,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. Nordkyn vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 78,4 km2, og anslås å kunne romme inntil 90 vindturbiner hver i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt vil bli omkring 600 MW og årlig produksjon omkring 2,3 TWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 150 000 husstander. Meldingen/planprogrammet omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter i tillegg en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på Area Nett sin meldte 132 kV forbindelse.
Nybygg av vindkraftverk i Gamvik kommune
Søkt produksjon 2000,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. Slettfjellet vindkraftverk meldes med et planområde på totalt 76,00 km2, og anslås å kunne romme inntil 90 vindturbiner hver i størrelsesorden 5-8 MW med en totalhøyde omkring 200-260 meter. Samlet installert effekt vil bli omkring 600 MW og årlig produksjon omkring 2 000 GWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 125 000 husstander. Meldingen/planprogrammet omfatter også adkomstvei. Meldingen etter energiloven omfatter dessuten en ny 132 kV nettilknytning som skal koble seg på Area Nett sin meldte 132 kV forbindelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.