Alle planlagte byggeprosjekter i Berlevåg

Nybygg av vindkraftverk i Berlevåg og Båtsfjord kommune
Søkt produksjon 2400,00 GWh. Søkt effekt 600,00 MW. H2Carrier AS/Kongsfjord Energi AS melder med dette om oppstart av planlegging av Rubbedalshøgda vindkraftverk med inntil 600 MW installert effekt på Rubbedalshøgda på Varangerhalvøya i Berlevåg og Båtsfjord kommuner. En slik utbygging vil kunne gi inntil 2,4 TWh ny fornybar kraft pr år. H2Carrier planlegger å utnytte kraften i hovedsak til produksjon av hydrogen/ammoniakk i et flytende produksjonsanlegg som lokaliseres i Kongsfjord eller nærliggende områder. Det innebærer at realisering av vindkraftverket ikke er avhengig av omfattende oppgraderinger hverken av regionalnettet eller transmisjonsnettet.
Rassikring på Fv 890 Kvalvikeidet I og II i Berlevåg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.