Alle planlagte byggeprosjekter i Båtsfjord

Utvidelse av vindkraftverk i Finnmark, trinn 3
Finnmark Kraft AS forhåndsmelder med dette bygging av Hamnefjell vindkraftanlegg trinn 3 på grensa mellom Båtsfjord og Berlevåg kommune i Finnmark. Det vil bli vurdert turbinstørrelser i området 6 – 8 MW. En utnyttelse av lokaliteten basert på en antagelse om at det er mulig å installere ca. 10 MW/km2, gir en maksimal samlet ytelse på ca. 170 MW. Søkt produksjon 650,00 GWh. Søkt effekt 166,00 MW.
Utvidelse av vindkraftverk i Finnmark, trinn 2
Trinn 2 har konsesjon på 71,25 MW, og er ikke utbygd i påvente av nettkapasitet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.