Alle planlagte byggeprosjekter i Sigdal

Nybygg av transformatorstasjon i Tønsberg
Statnett søker Norges vassdrags- og energidirektorat om tillatelse til å etablere en transformatorstasjon på Gulliåsen i Tønsberg. Denne skal erstatte eksisterende Tveiten stasjon.
Etablering av boliger i Nerstad, Sigdal kommune
Langs Rabbenveien ligger det godkjente boligområdet som er uregulert og på ca. 50 mål. Detaljreguleringen vil bestemme antall tomter. Det er trolig aktuelt med 20-25 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.