Alle planlagte byggeprosjekter i Nore og Uvdal

Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 223,- pr. m2. Deler av infrastrukturen er opparbeidet. 5 tomter
Nybygg av boliger i Uvdal
Selges for kr. 120.000,- pr. tomt. 12 ledige tomter
Nybygg av boliger på Rødberg i Nore og Uvdal kommune
Ca 11 ledige boligtomter. Selges for kr. 220.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Nore
6 ledige boligtomter. Selges for kr. 220.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger på Rødberg
5 ledige boligtomter. Selges for kr. 120.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Tunhovd
4 ledige boligtomter. Selges for kr. 120.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Nore og Uvdal kommune
Ca 4 ledige boligtomter. Selges for kr. 120.000,- pr. tomt.
Nybygg av boliger i Nore og Uvdal kommune
Selges for kr. 82000,- pr. tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.