Alle planlagte byggeprosjekter i Lier

Nybygg av boliger og park m.m. i Lier
Eiendommen ligger et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya, mellom Lier og Drammen.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt. Fra investeringsbudsjett 2018-2021
Rehabilitering av kunstgressbane i Lier kommune
Dialogkonferanse – Kunstgress. Lier kommune skal rehabilitere en av kunstgressbanene i kommunen, og ønsker i den anledning og få informasjon fra flere forhandlere om deres produkter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.