Alle planlagte byggeprosjekter i Hole

Nybygg av barnehage i Hole
Prosjekt i tidlig fase. Ny barnehage, erstatning for Sundvollen, Sollihøgda og Vik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.