Alle planlagte byggeprosjekter i Tvedestrand

Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca. 50 mål gjenstår.
Rehabilitering av fasade og vinduer samt utskifting av brannalarm ved videregående skole i Tvedestrand
Rehabilitering av vinduer og fasade, nytt brannlarm. Fra budsjett 2023-2026.
Etablering av solskjerming på skole i Tvedestrand kommune
Solskjerming på Lyngmyr skole. Fra budsjett 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.