Alle planlagte byggeprosjekter i Sirdal

Nybygg av hytter i Sirdal
150-200 hytter
Nybygg av boliger i Sirdal kommune
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av ny vannledning i Sirdal
Fra budsjett 2023-2026. 815 m - ø 225.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.