Alle planlagte byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av sykehjem i Grimstad
Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder har gått sammen om å vurdere muligheter for etablering av et universitetssykehjem i Agder.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Nytt bygg på samme tomt.
Nybygg av bofellesskap i Grimstad
Holteveien bofellesskap, ny plassering og nytt bygg (8 tjenestemottakere).
Nybygg av VA-ledning i Grimstad, del 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetinn.
Nybygg av VA-ledning i Grimstad, del 3
Prosjektet blir utført i 3 byggetinn.
Renovering/ oppretting av sidemurer av kanal i Grimstad
Hesneskanalen er en viktig ferdelselåre for mindre båter. Steinsettingen langs kanalen har fått en del setningsskader og har behov for renovering/ oppretting av sidemurer. Det bør iverksettes en konseptutredning for å kartlegge hensiktsmessige løsninger.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Fra Mollandsveien til Bibelskolen (totalt ca. 1,1 km).
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Ny gang- og sykkelvei langs Østerhusmoen fra Mollandsveien til Bibelskolen (totalt ca. 1,1 km).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.