Alle planlagte byggeprosjekter i Samnanger

Nybygg av leiligheter/boliger i Samnanger kommune
Bakgrunnen for dialogkonferansen er mellom anna at kommunen dei neste åra vil få ein stor auke i talet på eldre innbyggarar, og at dette vil påverke bustadbehovet i kommunen. Mellom anna vil det truleg vera behov for bygging av fleire leilegheiter/bustader med livsløpsstandard.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 49 i Samnanger
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 8.
Rassikring på Fv 5410 Langeland i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 110m.
Rassikring på Fv 134 Haga i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m.
Rassikring på Fv 134 Vetlakleivi i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikring på Fv 134 Verkane i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 390m.
Rassikring på Fv 134 Fiske i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 40m.
Rassikring på Fv 137 Sagen i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av motorsportbane i Samnanger
Behov for ekstern finansiering.
Isnett på Fv 49 Storli i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Isnett.
Etablering av bubilparkering i Samnanger
I områdeplanen for Bjørkheim pågår det reguleringsarbeid, der plassering av bubilparkering inngår i planarbeidet. Arbeidet med regulering er etter framdriftsplanen vedteken i 2024. Det er sett av 750 000 kr i 2024 til etablering av ein bubilparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.