Alle planlagte byggeprosjekter i Modalen

Nybygg av vindkraftverk ved Hellandsdalen og Stølsheimen i Hordaland
1500 megawatt. 300 vindturbiner med total høyde på om lag 200 meter. Planen å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.
Rassikringstiltak på Fv 5412 i Modalen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fangvoll, utflytting av veg.
Nybygg av boliger i Mo sentrum, Modalen
Foremålet med tomtesalget er utvikling av 3-4 mindre bueiningar for å i møtekomme kommunens behov for varierte bustadtilbod. Tomten er på 1225 m2.
Rassikring på Fv 569 Otterstad i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is. 120m.
Rassikring på Fv 569 Slottet i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 569 Modalstunnelen utløp v/Mo i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.