Alle planlagte byggeprosjekter i Gulen

Nybygg av boliger i Kittelsvik, Gulen kommune
220 daa. 50-100 enheter. Blir oppdelt i trinn.
Nybygg av hytter i Gulen kommune
63 frittliggende tomter.
Utvidelse av industriområde i Gulen
Foreslått planområde er 4546 daa. Vindturbinen (GE Haliade-X) er en havvindturbin og er planlagt med en installert effekt på 17-18 MW. Nav-/tårnhøyde vil være 150-160 m, mens rotordiameter vil være 250 m.
Overbygg på Fv 5436 Yndesdalsvatnet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 500m.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Totalt 63 tomter fordelt på to byggetrinn. Resterende tomter er solgt til selvbyggere.
Nybygg av hytter i Brandanger
10-15 hyttetomter.
Nybygg av hytteområde i Gulen
Totalt 63 tomter fordelt på to byggetrinn. Resterende tomter er solgt til selvbyggere.
Nybygg av eneboliger i Byrknes
15 tomter. tomt 1-9, 11-16.
Nybygg av hytter, kiosk, småbåtanlegg mm i Sande
Leggje til rette for etablering av hytter og rorbu til utleige, kiosk/resepsjonsbygg, infrastruktur, naust, badestrand, utkikspunkt, kyststi, småbåtanlegg, bølgjedempar, parkering og leikeareal. 12-15 hytter. Gnr. 79 bnr. 33, 5, 1 9, Indrevika - Gulen kommune. Planområdet er ca. 61 daa.
Nybygg av eneboliger i Dalsøyra
8 tomter for salg tomt: 5, 9-10, 13-15, 17 og 20.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
3 tomter for salg. Tomt: 5-8, 10 og 15. Tomt: 5, 6 og 7 er reservert.
Terrenginngrep på Fv 605 Krosstølneset I i Gulen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Nybygg av fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Rassikring på Fv 7 Eivindvik i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 604m.
Rassikringstiltak på Fv 2 Storegjelet i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 300m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 2 Wergeland I i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 3 Hamnesgjelet i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 110 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Fv 3 Ytreskreda i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 2 Engeset i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 2 Wergeland II i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 2 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 1 Hauglandstunnelen Sør
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 140m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 605 Krosstølneset II i Gulen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 60m.
Rassikringstiltak på Fv 337 Vikabukta i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 180m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 605 Krosstølneset III i Gulen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 60m.
Rassikringstiltak på Fv 1 Instefjordkrysset i Gulen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 1 Stølsgjelet i Gulen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.