Alle planlagte byggeprosjekter i Austrheim

Nybygg av industriområde på Mongstad i Austrheim/Alvar
Gnr/bnr: 130/3, 5, 161 og 178 i Austrheim kommune. Gnr/bnr: 126/3 i Alver kommune.
Nybygg av boliger på Kaland og Fonnes i Austrheim
Kan etableres mellom 50-70 enheter. Planområdet er på omlag 200 dekar.
Nybygg av boliger i Austrheim
10-20 stk boliger.
Nybygg av boligområde på Mastrevik i Austrheim
Regulering for bostadområdet B07. Gbnr-142, FA-L12. 15-20 nye tomter.
Utbygging av nærings/industriområde i Austrheim
Ca. 500 daa. Føremålet med planarbeidet er regulering til næringsføremål for å utvikle arbeidsplassar og nye næringar til det grøne skiftet. Næringsområdet til planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 161/7, 161/74, 161/71 og 161/8. Vegtilkomst til planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 160/128, 160/11, 160/5, 160/1, 160/4, 160/3, 161/6, 161/5 og 161/3, 10.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde på Mastrevik i Austrheim
Infrastruktur for bostadområdet B07. Gbnr-142, FA-L12. 15-20 nye tomter.
Oppgradering av garderobe ved barnehage på Kaland, Fonnes
Garderobar og bad i Kaland barnehage må oppgraderast, vurderast om det må byggjast nye grovgarderobar og tilretteleggjast for fingarderobe. Oppstart er sett til 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.