Alle planlagte byggeprosjekter i Aurland

Ny E16 Nærøydalen med tunnel Hylland-Sleen i Aurland/Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 300m. Rute 5c.
Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Ombygg av transformatorstasjon i Aurland
Statnett søkjer om å utvide stasjonsarealet med om lag 11 000 m2 vestover og nordover. Dei søkjer om å byggje eit nytt 420 kV koplingsanlegg med sju nye koplingsfelt og sett av plass til tre reservefelt. Vidare søkjer dei om å byggje eit nytt kontrollbygg og garasje/lager, forlenging av den eksisterande støttemuren i bakkant av stasjonen, ein flaumvoll vest for stasjonen, rassikring og tilkomstvegar.
Nybygg av leiligheter, eneboliger/rekkehus og hytter i Aurland
Gnr/bnr. 6/4, 6/6 og delar av 6/1 og 6/7. 15 stk leiligheter, 7 stk eneboliger/rekkehus og 3 stk utleiehytter.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 50 i Aurland
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 9.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på E16 Langageiti i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Etablering av oppstillingsplass langs E16 i Aurland kommune
Oppstillingsplass i forbindelse med stenging av Lærdalstunnelen for oppgraderingsarbeid.
Ombygging av dam i Aurland
Rehabilitering av nedstrøms dam.
Overbygg på Fv 50 Aurdalsvatn i Aurdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 50 Kroktunnelen nord i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 30m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 50 Botnatunnelen sør II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Strupaberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Kjelhelleren i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Vestaforgrovi i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrnsø. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Botnatunnelen sør I i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Nyfonna i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 20 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Breiskreda i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på Fv 50 Osabrekka i Aurland
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 90m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Flenjajuvet i Auralnd
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikring på Fv 5626 Langasete i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5623 Tånedn i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Tverrelvi i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 50 Rundehovden i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.