Alle planlagte byggeprosjekter i Strand

Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Strand og Stavanger kommune
Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Nybygg av boligområde på Tau
Gnr/bnr: 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687.
Nybygg av kraftverk i Strand kommune
Hydronor AS søker om konsesjon til å regulere Paddevatnet med 1 meter, overføre Døvikåna til Paddevatnet og bygge Døvik 2 kraftverk. Søkt produksjon 8,73 GWh.
Nybygg av landbase og kai på Tau
Gnr/bnr: 16/38 og 85 mfl.
Rehabilitering av vann-og avløpsledninger ved boligområde i Strand kommune, etappe 3
Komplett leveranse av et VA-anlegg i boligområdet på Tungland som inneholder legging av nye vann-og avløpsledninger, kummer og til koblinger til eksisterende vann-og avløpsnett.
Etablering av miljøgate i Jørpeland
Fra "Statoilstasjonen" til torget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.