Alle planlagte byggeprosjekter i Strand

Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Strand og Stavanger kommune
Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Riving og ombygg av ungdomsskole i Tau
Rådgiver bygningsfysikk: Multiconsult AS. Kontaktperson: Einar Sunde.
Ombygg eller tilbygg ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Utbedring av Fylkesveg 523 i Strand
Fra økonomiplan 2021-2024.
Rehabilitering av barnehage i Strand
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av miljøgate i Jørpeland
Fra "Statoilstasjonen" til torget.
Oppgradering av gymsal i Tau
Gymsal TUS er per i dag i risikoklasse 3 "skole bruk". For at lag & organisasjoner skal kunne bruke gymsalen på kveldstid må denne søkes bruksendret til risikoklasse 5 "forsamlingslokaler". Endringen vil utløse krav om blant annet fulldekkende brannalarm anlegg, nødlys anlegg samt oppgradering av eksisterende rømningsveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.