Alle planlagte byggeprosjekter i Sokndal

Nybygg av vindkraftverk i Sokndal kommune
Søkt produksjon 170,00 GWh. Søkt effekt 50,00 MW.
Nybygg av leilighetsbygg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 55/21, 55/62 og 55/257. Forslagsstiller: Sentrumsgården, kontaktperson: Trond Midtbø. Planen er å ersette eksisterende bygg med ett nytt leilighetsbygg med moderne fasiliteter.
Nett og bolting på Fv 4242 Sandbekk-Frøytlog i Sokndal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. 1730m.
Nybygg av drikkevannsanlegg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 57/1, 4, 62, 71 mfl.
Etablering av ny energisentral med energibrønner og ny varmepumpe ved skole i Sokndal kommune
Enøk prosjekt Sokndal Kommune. Ny varmesentral med varmepumper med propan som kjølemedium og energibrønner for Sokndal kommune.Varmesentralen skal forsyne varme til Hauge skole og Solbø sykehjem.
Nett og bolt på Fv 39 Indre Myssa i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord I i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord kraftstasjon i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 20m.
Nett på Fv 44 Jøssingfjord Fø i Sokndal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, tørrsnø, stein. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.