Alle planlagte byggeprosjekter i Steigen

Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Nybygg av boligområde på Engeløya i Steigen
HIBA hus, inkl prosjektering, kontor ukjent for oss.
Ny brannstasjon i Steigen kommune
Salten brann IKS har konkludert med at dagens fasiliteter i Steigen ikke er gode nok, og det må startes et arbeid med å kartlegge og klarlegge hva som vil være våre behov framover. Det foreslås satt av midler til forprosjektering for nærmere utredning av behov og forslag til løsninger. Etter utredning og evt. forprosjekt, kan tiltaket evt. legges inn i økonomiplan (med kostnadsoverslag).
Nybygg av blokk/leilighetsbygg i Steigen
Formål: Gjøre tomt klar til ny runde tilvisningsavtale. Type blokk/leilighetsbygg med flere enheter.
Etablering av infrastruktur i Bogen
Reguleringsplan er vedtatt. Infrastruktur for ca. 130 daa.
Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Ombygg for varmeforsyning i Allhuset Steigen
Det er behov for å få utredet varmeproduksjonen på Allhuset. Anlegget ble bygd med påkobling for fjernvarme, som ikke lengre er i bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.