Alle planlagte byggeprosjekter i Steigen

Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Etablering av infrastruktur i Bogen
Reguleringsplan er vedtatt. Infrastruktur for ca. 130 daa.
Ombygg av kjøkken på sykehjem i Leinesfjorden
Utskifting av konveksjonsovn, dampovn og blåsekjøler. I tillegg er det en del annet utstyr som må skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.