Alle planlagte byggeprosjekter i Saltdal

Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Nybygg av hytter på Gamfossen Øst i Junkerdal
31 frittliggende tomter. Hyttefeltet har attraktive eiendomstomter som blir levert med vei, vann, kloakk, bredbånd og strøm.
Tilbygg av barneskole, utskifting av ventilasjonsanlegg og riving av paviljong i Saltdal kommune
Riving av paviljongen ved Rognan barneskole og oppføring av ny skoledel, som erstatning for paviljongen. I tillegg skal investeringen dekke utbedringer av 76-bygget, hovedsaklig installasjon av ventilasjonsanlegg og styring.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Tilbygg for helsehus og omsorgsboliger i Saltdal kommune
Tilbygg for omsorgsboliger og helsehus ved eksisterende sykehjem.
Utvidelse av grøft, rensk, bolt og nett ved Setsåhøgda på E6 i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 170m.
Nytt tak på kirke i Saltdal
Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på, dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Det er fare for vann-/fuktskader.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Nybygg av fortau i Rognan
Reguleres sammen med parkeringsplass Rognan barnehage.
Etablering av skatepark på Skansenøyra ved Rognan sentrum i Saltdal kommune
Tiltaket består i å bygge en skate - og rullepark i Rognan-området. Prosjektet er tenkt lokalisert til Skansenøyra friluftsområde som i dag har flere ulike tilbud/fasiliteter (tuftepark, frisbeegolf, strandvolley, petanque og vannsport).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.