Alle planlagte byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av grønt ammoniakkanlegg i Korgen, Hemnes
Planområdet er på ca. 1078 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering og utvikling av industriområde.
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 1
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 270 dekar.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 245 dekar.
Nybygg av boligfelt i Finneidfjord
10 tomter for felt 1. Totalt 40 tomter for Grustaket boligfelt.
Nybygg av ROP boliger i Korgen
Botilbud for målgruppen rus- og psykiske lidelser. 4 leiligheter, 1 gjennomgangsleilighet og base for hele ROP-tjenesten.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Etablering av musikkbinge ved kulturskolen i Korgen
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig.
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.
Utvidelse av minnelund i Korgen
Utvidelse av navnet minnelund, eventuelt med urnegraver også.
Nytt gjerde ved kirkegård i Bjerka
Bjerka øvre og nedre kirkegårder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.