Alle planlagte byggeprosjekter i Hattfjelldal - Aarborte

Nybygg av kraftverk i Hattfjelldal kommune
Effekt på 60 MW. 126 GWh/år. Kraftverket skal bygges i fjell.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Hattfjelldal
Planområdet er ca. 100 dekar.
Etablering av infrastruktur for boliger i Hattfjelldal
Infrastruktur for ca. 15-30 boliger.
Tilbygg av garderobe ved brannstasjon i Hattfjelldal, trinn 3
Nytt tilbygg med 2 garderober (dame og herre), 2 dusj avdelinger (dame og herre), 2 stk. (ren og skitten sone).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.