Alle planlagte byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3282 m2. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av kommunale boliger i Alstahaug
Riving av 20 boenheter fordelt på 10 vertikaldelte hus i en etasje.
Etablering av akvakulturanlegg i Alstahaug kommune
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret, samt samlokalisering.
Omlegging av adkomstveg og tilrettelegging for parkeringsplasser samt servicehus i Alstahaug
Søvikskaret er innfallsport til et unikt og mye brukt friluftsområde. Det er stort behov for utbedring av parkeringsplass, forbedring av adkomstveg samt tilrettelegging med servicehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.