Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Voss

Drift- og vedlikehold på riksveier i Hardanger og Sogn, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i følgende kommuner/herader: Voss, Vik, Aurland, Lærdal, Vang, Hemsedal, Hol, Eidfjord, Ullensvang og Ulvik. Veglengder i kontrakten: 469 838,00 km riksveg. 75,12 km riks g/s veg.
Oppgradering av E16 Hyvingstunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1347m.
Oppgradering av E16 Hernestunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 519m.
Oppgradering av klasserom og teknisk anlegg m.m. på barneskole i Voss
Oppgradering av klasserom og tekniske rom, nytt ventilasjonsrom, samt riving og gjenoppbygging av gymsal og scene.
Fanggjerder på E16 Holemarktunnelen aust i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på E16 Nakkegjeltunnelen øst i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Nett på E16 Væletunnelen vest i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 10m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.