Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vik

Rassikringstiltak på Rv 13 Ygningsdalshamrane i Vik
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype tørrsnø. 340m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.