Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vaksdal

Rassikringstiltak på Fv 569 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tunnel.
Oppgradering av E16 Trollkonetunnelen i Vaksdal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 734m.
Etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplass for tungtransport langs E16 på strekningen Trengereid - Maristova
Døgnhvileplassen skal ha minimum 5 oppstillingsplasser og skal inneholde servicebygg med sanitæranlegg. Det skal være geografisk spredning på døgnhvileplassene, og det er ønskelig med døgnhvileplasser fordelt på kommunene på strekningen (Vaksdal, Voss, Aurland og Lærdal). Kjøreavstanden fra E16 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt 500 m.
Terrenginngrep, nett på E16 Stanghelle vest i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype is. 40m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.