Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vaksdal

Nett og utbedring på E16 Steganestunnel nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 130m.
Drift- og vedlikehold av elektriske anlegg i Hardanger og Sogn, 2022-2027
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Vaksdal, Voss, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Vik, Aurland, Lærdal, Vang og Hol kommune.
Terrengtiltak på E16 Holhovden, Dale
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Ombyggning av helsehus i Vaksdal
Del av Lev vel prosjekt.
Rassikringstiltak på E16 i Dale
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.