Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ullensvang

Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Breddeutvidelse på Rv 13 Kinsarvik - Kyrkjeneset i Ullensvang
Omfatter også punkttiltak Kyrkjenes-Bu.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
TS-tiltak/utbedring av Fylkesveg 53 i Naustbukti
Fra budsjett 2021-2024. Fortau/gang- og sykkelveg.
Bruvedlikehold område vest, 2021-2022
Følgende bruer er medtatt i denne kontrakten: Gjendem II, Ev39 Bjerkreim kommune, Juv Ev134 Etne kommune, Melkestrølreet, Ev134 Ullensvang kommune, Steinberg, Rv7 Eidfjord kommune, Veig, Rv7 Eidfjord kommune, Helleren I Ev39 Lund kommune.
Rassikringstiltak på Fv 550 Kråkevik-Syreflot i Ullensvang
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Skredtype stein. 1400m. Kostnad antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep på Rv 13 Kyrkjeneset nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Kinsarvik Nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Rv 13 Homlevikja i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 110m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Røvhaug-Saga i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 1200m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Stikkrenne/bru på Rv 13 Hovland nord i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Maura i Ullensvang
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Rv 13 Putleneset i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 40m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Rv 13 Alsetlia i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 70m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Rv 13 Rolsnes sør i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 80m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, omlegging av veg på Rv 13 Heggjehola nord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 80m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Rv 13 Sellandsråsene i Odda
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 90m. Skredtype stein. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.